Lidmaatschapsformulier

Om lid te worden van TSHV Camelot kun je onderstaand formulier invullen. Je krijgt een bevestiging per e-mail.

Bij deze verklaar ik lid te willen worden van TSHV Camelot met alle daarbij behorende rechten en plichten. Ik maak gebruik van:
Dit lidmaatschap geld tot schriftelijke wederopzegging. Bijbehorende contributiebedragen worden jaarlijks op de ALV vastgesteld. Tevens vul ik bijbehorend machtigingsformulier in zodat contributie automatisch kan worden afgeschreven.